Det er moderne at leve klimavenligt. Vi spiser økologisk som aldrig før, vi går i genbrugstøj og vi forsøger at udnytte vores ressourcer bedst muligt. Danmark har længe været et foregangsland, når det kommer til grøn omstilling. Dette skyldes blandt andet, at de danske forbrugere er blevet mere tilbøjelige til at træffe beslutninger ud fra overvejelser om bæredygtighed, klimavenlighed og CO2-neutralitet. Klimahensynet hos forbrugerne er primært kommet til udtryk i det tøj, vi går i og den mad, vi spiser, men nu begynder bæredygtighed også at spille ind som et vigtigt paramter, når vi skal købe møbler. Det er især træmøblerne i de danske hjem, der i stigende grad er valgt ud fra klimavenlige overvejelser. Der er nemlig stor forskel på den måde hvorpå træ bliver plantet, fældet, produceret og behandlet i de forskellige skove i Danmark og verden. 

Hvad er bæredygtigt træ?

Hvis man gerne vil fylde indkøbsvognen i supermarkedet med bæredygtige varer, findes der en række mærkater, man kan gå efter, eksempelvis det røde Ø eller EU’s økologi-logo. En lignende ordning findes også for træ- og papirvarer, nemlig det såkaldte FSC-certifikat, og det er netop dette certifikat, der spiller en større og større rolle i danskernes møbelhandel. 

FSC er en international non-profit organisation, som har til formål at sikre bæredygtig skovdrift verden over. Med bæredygtig skovdrift menes, at der kun fældes det antal træer, som skoven kan nå at lade vokse op. På denne måde forhindres udryddelsen af store skovarealer. Dette er vigtigt af hensyn til biodiversiteten og de lokale økosystemer, men også fordi træer absorberer CO2fra luften. Den store mængde CO2i atmosfæren er en af hovedårsagerne til den globale opvarmning, og ved at sørge for, at der altid er mange træer, kan vi begrænse de ødelæggende konsekvenser af for meget CO2. 

Ved at købe træmøbler, som er mærket med FSC-certifikatet, er du altså med til at støtte en langtidsholdbar, ansvarlig møbelproduktion. FSC er desuden med til at sikre forsvarlige arbejdsvilkår for de skovarbejdere, der fælder og behandler træet, og derfor ligger der også et aspekt af social ansvarlighed i at købe FSC-møbler til hjemmet eller arbejdspladsen. 

Stigende bevidsthed og efterspørgsel

FSC har eksisteret siden 1993 og har i mange år kæmpet for at trænge ind i danskernes bevidsthed. Dette ser nu ud til at være lykkedes, idet danskernes kendskab til ordningen er steget støt igennem de seneste år. En undersøgelse foretaget af Coop i 2012 viste, at ca. 35 % af danskerne kendte til mærket (kilde: tropisktrae.dk) mens kendskabsprocenten ifølge organisationens egen hjemmeside i dag er steget til 50 % (kilde: FSC Danmark). Dermed ligger Danmark langt over vores naboer fra Norge og Sverige, hvor henholdsvis 4% og 14% kender til mærket.Det øgede kendskab til ordningen har igangsat en stor efterspørgsel på FSC-mærkede møbler, og både private forbrugere og virksomheder ser efter miljørigtigt træ, når der skal handles møbler. Det har man taget konsekvensen af hos de danske møbelforhandlere, hvor flere nu forhandler møbler, som er fremstillet af genbrugstræ eller FSC-certificeret træ. Interessen for miljøvenlige møbler ser altså ud til at stige yderligere igennem de næste år.